View Full Version: Bon sai và tiểu cảnh

AquariumVn Community > Bon sai và Ḥn non bộ cảnh > Bon sai và tiểu cảnh


Title: Bon sai và tiểu cảnh


admin - October 15, 2005 12:57 PM (GMT)
Bon sai và tiểu cảnh

user posted image

“Bonsai” tức nghệ thuật cây cảnh, một từ của Nhật Bản - Bon: cái khay cạn, Sai: cây cối. Đây là một bộ môn nghệ thuât chơi cây cảnh nhỏ tự thân hay người làm cho nhỏ lại. Nghệ thuật này tạo h́nh thiên nhiên thành một phong cảnh hưu t́nh thu nhỏ. Nguyên tắc quan trọng của việc tạo h́nh cây cảnh là tất cả những kiểu mẫu đều dựa theo cách thức, dáng vẻ của cây mọc trong thiên nhiên. Có các kiểu dáng căn bản tiêu biểu cho tất cả mẫu thiết kế cây cảnh: lên thẳng cân đối, lên thẳng không cân đối, buôn lơi như ḍng nước, ngả nghiêng như nhào đổ...

Có thể nâng cao nghệ thuật trồng Bonsai bằng cách kết hợp với đá (có thể thay thế cho chậu) sẽ tạo ra một phong như thật và được gọi là Tiểu Cảnh.

Các loại cây thường dùng làm bonsai như Kim Quưt, Cằng (Cần) Thăng, Mai Chiếu Thuỷ, Nguyệt Quới (quế)... Ngoài ra, Bonsai c̣n có một thú chơi khá phổ biến là trồng Xương Rồng. Hiện nay có một số cây Xương Rồng có lá cho hoa được nhiều người thích trồng trong nhà hoặc trưng trong pḥng.





Hosted for free by zIFBoards